Waddengebied

Steeds meer Nederlanders komen er achter, vakantie in eigen land is zo gek nog niet. Er is veel te zien en te ondernemen en allles is bovendien bereikbaar binnen reis- bare afstanden.

Populaire steden

AdvertentieWadden en Waddeneilanden

De waddeneilanden zijn een natuurlijke scheiding tussen de Waddenzee en de Noordzee en zijn hierdoor een belangrijke schakel in het natuurgebied De Wadden. De eilanden beschermen de (ondiepe) Waddenzee voor grotere broer de Noordzee.
Waddenzee Hierdoor is een belangrijk natuurgebied gevormd met een unieke flora en fauna. Algen en wieren gedijen goed in de ondiepe en relatief warme wateren van de Waddenzee. Deze vormen een enorme voedselvoorraad voor veel bewoners van de Waddenzee en maken het tot een aantrekkelijk (broed)gebied voor vele watervogelsoorten. Door de invloed van eb en vloed word er zout water vanuit de Noordzee binnengevoerd. Vanaf het land monden een aantal rivieren uit in de Waddenzee. Deze mix van zout en zoet water levert een unieke samenstelling op waarin het voorziet in de levensvoorwaarden van grote aantallen planten en dieren.
Zandbank en zeehonden Door de grote ecologische waarde van het gebied is het voor het grootste gedeelte uitgeroepen tot beschermd natuurreservaat. De Nederlandse onbewoonde waddeneilanden zijn Noorderhaaks, Richel, Griend, Rif, Engelsmanplaat, Simonszand, Rottumerplaat en Rottummeroog.
Dit zijn veelal kleine eilandjes en zandplaten. De bewoonde waddeneilanden zijn Texel,Vlieland,Terschelling,Ameland en Schiermonnikoog. Deze eilanden met hun rust en natuur lenen zich bij uitstek voor een weekendje weg.
Waddeneilanden Met name in de zomermaanden mogen de waddeneilanden vele dagjesmensen begroeten en kan het er behoorlijk druk zijn. De eilanden worden dagelijks, vaak meerdere keren aangedaan door veer en bootdiensten.