Amsterdamse grachten

Steeds meer Nederlanders komen er achter, vakantie in eigen land is zo gek nog niet. Er is veel te zien en te ondernemen en allles is bovendien bereikbaar binnen reis- bare afstanden.

Steden en dorpen

Meer Noord Holland

Advertentie

400 jaar Grachtengordel - de geschiedenis

De unieke Amsterdamse grachtengordel is met de rondvaarten dé toeristische attractie van onze hoofdstad. Jaarlijks trekt deze attractie meer dan 3 miljoen passagiers en is daarmee ook drukbezochtste attractie van ons land. Tegenwoordig zijn de grachten het domein van de plezierboten en rondvaartboten vol met toeristen. In het verleden hadden de grachten een heel andere functie. Door de explosieve groei van de handelsstad Amsterdam in de zeventiende eeuw ook wel Gouden Eeuw genoemd
onstond de wereldberoemde grachtengordel.

Luchtfoto Amsterdam

Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is het oppervlak van de stad Amsterdam ongeveer gelegen in het gebied tussen Singel en Kloveniersburgwal. Het stadsbestuur is katholiek en staat achter de Spaanse koning. Door deze keuze raakt de stad in een handelsisolement. In 1578 vind de Alteratie plaats. Een opstand, en treedt er een stadsbestuur aan van Calvinisten en katholieken. Door het wisselen van de wacht breekt er een periode aan bloeiende handel en groeit de stad. De Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht worden ontgraven tijdens het Twaalfjarige Bestand (1609-1621). Na het einde van de Tachtig jarige Oorlog worden de grachten doorgetrokken naar de Amstel en krijgt de Herengracht zijn beroemde Goudenbocht. Om en nabij 1680 worden de grachten verlengd met de Nieuwe Herengracht, Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe Prinsengracht.
Zo is de kenmerkende vorm van de halve maan ontstaan die de binnenstad van Amsterdam vandaag de dag nog heeft. msterdam van een andere kant. Winkelen is ook plezierige bezigheid in deze stad.

Feiten en cijfers Amsterdamse Grachtengordel

  • Oppervlakte: 160 ha.
  • Lengte grachten: 14 km
  • Aantal bruggen: 80
  • De grachtengordel is een systeem van straten, kades, bruggen en huizen
  • De grachtenpanden staan op identieke kavels met gesloten binnentuinen
  • De blokken tussen de grachten en dwarsgrachten of -straten heten keurblokken
  • De meeste panden zijn gebouwd in de 18e eeuw
  • Fraaie en grote panden werden gebouwd aan de Heren, Keizers, en Prinsengracht
  • Waterwegen hebben in Amsterdam door de eeuwen heen een grote rol gespeeld i.v.m. de verdediging, de waterhuishouding en de scheepvaart
  • De grachtengordel staat sinds 2010 op de werelderfgoedlijst UNESCODe Amsterdamse grachten bestaan dit jaar 400 jaar. Ooit gegraven als uitbreiding van de stad in de Gouden Eeuw is het gebied langs Singel, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht wereldwijd bekend als een Hollands handelsmerk en een van de belangrijkste attracties van de stad Amsterdam. Zowel vanaf het water als op de vaste wal is het verkennen van de grachtengordel een ware belevenis en een absolute aanrader voor iedere bezoeker van de stad.

>> Meer over grachten - grachten.startpagina.nl