Bourtange

Steeds meer Nederlanders komen er achter, vakantie in eigen land is zo gek nog niet. Er is veel te zien en te ondernemen en allles is bovendien bereikbaar binnen reis- bare afstanden.

Steden en dorpen

Meer Groningen

Advertentie

Bourtange - Uniek vestingstadje

Het oude vestingstadje Bourtange is vlakbij de Duitse grens gelegen in het zuidoosten van de provincie Groningen. Met subsidiegelden is het dorp in de jaren zestig van de vorige eeuw teruggebracht in de staat van 1750 toen de vesting op haar sterkst was. De reconstructie van wallen, grachten en bebouwing geven een betrouwbaar beeld van deze vroegere, voor de Republiek der Verenigde Nederlanden zo belangrijke vesting.

Vesting BourtangeBourtange is schilderachtig gelegen in het Westerwoldse landschap in de nabijheid van de grens met Duitsland. De vesting werd rond 1580 in opdracht van Willem van Oranje aangelegd tijdens de Nederlandse Opstand tegen het bewind van de Spaanse koning Philips II. De reden dat juist op de plek van Bourtange een vesting moest komen had te maken met de keuze van de Groningse Stadhouder Rennenberg om in 1580 de Spaanse zijde te kiezen. De stad Groningen werd vanaf die tijd vanuit Duitsland van voorraad voorzien. Deze bevoorrading vond voornamelijk plaats over de verbindingsweg tussen de stad en de Duitse grens. kanon BourtangeDeze weg liep gedeeltelijk over een zandrug (tange) door het grootste veenmoeras van West-Europa, het zogenaamde Bourtanger Moor. De vesting werd ontworpen op de plaats waar twee karren elkaar net konden passeren. Door deze ligging was de vesting van grote strategische waarde en omringd door het verradelijke moeras onneembaar.

Na de dood van Willem van Oranje werd het werk voortgezet door zijn opvolger en neef Willem Lodewijk van Nassau. De stad Groningen werd in Poort Bourtange1594 heroverd op de Spanjaarden. De vesting Bourtange werd onderdeel van de grensverdediging van de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De vesting heeft door de tijd een aantal uitbreidingen en versterkingen gekend. Zo werd in 1665 tijdens de Eerste M√ľnsterse Oorlog een verbetering doorgevoerd. Tijdens de Tweede M√ľnsterse Oorlog in 1672 toen Bernhard von Galen Groningen aanviel werd de vesting ook versterkt. De grootste omvang bereikte vesting Bourtange in het jaar 1742. Door andere oorlogsvoering (grotere vuurkracht van geschut) en de uitdroging van het Bourtangermoeras nam de militaire betekenis van de vesting af. De vesting werd in 1851 officieel opgeheven. De soldaten vertrokken en burgers namen hun plaats in. Boutange werd een agrarisch dorp. Eind 19e eeuw werden de wallen geslecht en met het vrij gekomen grond de grachten gedempt.

Vergrijzing en ook armoede zorgen begin jaren zestig van de vorige eeuwBlik op Bourtange voor onrust onder inwoners over het voortbestaan van Bourtange. het dorp liep leeg, mensen trokken weg. Bourtange was niet met de tijd meegegaan en was geen plaats waar jongeren zich vestigden. Op advies van een werkgroep werd het plan bedacht om de vesting weer in de staat van 1742 terug te brengen om het dorp een toekomst te bieden. En dit advies werd door de gemeente Vlagtwedde over genomen. Vanaf begin jaren zeventig tot begin jaren negentig werd er gewerkt aan de reconstructie van de vesting. Onder toezicht van de Monumentenwacht worden veel panden in oude staat terug gebracht of geheel in oorspronkelijke stijl herbouwd. Daarnaast werden de wallen en grachten rondom de vesting weer aangelegd zoals het eens was geweest.

Molen BourtangeTegenwoordig kan men genieten van een grensvesting die werkelijk uniek is voor ons land. Rond het mooie marktpleintje waarop de eeuwen oude lindenbomen staan zijn de 17e eeuwse geveltjes te pronken. Vanaf het marktplein lopen tien smalle straatjes naar de oude wallen en bastions die het dorp eens tot een onneembare vesting maakten. Bijzonder is de oudheidskamer in de vroegere synagoge. Hier zijn ondermeer bodemvondsten en maquettes te zien. Maar eigenlijk is heel Bourtange bezienswaardig. De vesting is vrij toegankelijk, u kunt een combinatie-entreekaart kopen voor de musea van de vesting.